tirsdag den 26. februar 2013

Uroen i Holme Sogn fortsætter

Som først punkt på dagsorden til menighedsrådsmødet den 28. fremgår det at et menighedsrådsmedlem er udtrådt, og at stedfortræder indtræder i stedet, på samme menighedsrådsmøde skal der vælges ny personalekontaktperson. På et konstitueringsmøde den 22.11.2012 valgte man jo ellers Præst Kirsten Hald som kontaktperson, til trods for at der var en kandidat i menighedsrådet, som kandiderede til posten, og præster ikke kan vælges til jobbet,
med mindre de vælges sammen med en folkevalgt. "jobbet" som kontaktperson blev dog hurtig ledig igen efter at Stiftet formentlig har været inde over med en kraftig henstilling til Præst Kirsten Hald om at trække sig. Dagsorden kan læses her >>

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
§ 10. Stk. 5. Menighedsrådet vælger af sin midte en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer. Kilde: retsinformation.dk


Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på Surftown.

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2