onsdag den 9. oktober 2013

Arbejdsmiljøkonference med stort engagement fra deltagerne

150 ansatte og menighedsrådsmedlemmer fra alle egne af landet deltog mandag 7. oktober i ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens konference om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Konferencen blev holdt med udgangspunkt i resultaterne af undersøgelsen af det psykiske arbejde i folkekirken, som blev offentliggjort i juni måned i år. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen gav ved indledningen af konferencen udtryk for stor tilfredshed med, at der nu foreligger en meget valid undersøgelse, som har slået fast, at det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er bedre end sit rygte. Han opfordrede dog til, at man stræber efter at få et endnu bedre arbejdsmiljø i folkekirken. Deltagerne blev ved konferencen bedt om at komme med input og idéoplæg til det videre arbejde med at få et fremragende arbejdsmiljø i folkekirken. I arbejdsmiljørapporten er der identificeret fire fokusområder, hvor folkekirken har nogle særlige udfordringer og muligheder. Disse følgende fire fokusområder var gennemgående temaer for konferencedagen:
  • Ledelse - hvordan tackler vi de problemstillinger, som den unikke ledelsesstruktur i folkekirken medfører?
  • Social kapital - hvordan kan vi bruge den høje sociale kapital i folkekirken til at styrke det psykiske arbejdsmiljø?
  • Konflikter - hvordan kan vi skabe de rammer, der gør det muligt at håndtere konflikter bedre og tidligere?
  • Balancen mellem arbejdsliv og privatliv - hvordan håndterer vi det grænseløse arbejde (endnu) bedre?
Konferencedeltagerne arbejdede aktivt med disse fire spor i forskellige workshops. Der kom mange ideer og input til det videre arbejde med at skabe et fremragende arbejdsmiljø i folkekirken. Resultaterne af drøftelserne på konferencen vil nu blive overdraget til styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen, som forestår det videre arbejde med at adressere idéerne.

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på Surftown.

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2